Viktig information inför din kursstart

För att bli förare inom Cabonline AB kommer du behöva lämna in ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi på Cabonline Academy hjälper dig med detta då du börjar din utbildning. Taxibolagen kommer kontrollera ditt brottsregister och naturligtvis har vi nolltolerans mot grova våldsbrott, brott av sexuell karaktär och narkotika brott, detta gäller både nya och befintliga förare. De har rätt att neka dig att påbörja/fullfölja utbildningen om du har begått brott som bedöms olämpliga enligt bolagens policys.
Under utbildningen kommer du få skriva under en uppförandekod som innehåller taxibolagens policys. Du behöver även skriva under och godkänna att vi lagrar dina personuppgifter elektroniskt. Detta krävs för att du ska kunna köra för något av taxibolagen inom Cabonline AB.


Förutom 100% närvaro på lektionerna måste du studera hemma och göra alla övningar och deltester i den interaktiva utbildningen. För att gå utbildningen måste du förstå, tala och läsa svenska. Om ansvarig utbildare bedömer att det inte fungerar har Cabonline Stockholm rätt att avbryta din utbildning.